Judikatura ESLP

Disclaimer a copyright

„Překlady rozsudků a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva obsažené v databázi jsou úředními překlady, nikoli autentickým zněním rozsudku (rozhodnutí). Autentické znění je publikováno na internetových stránkách Evropského soudu pro lidská práva v databázi HUDOC (www.echr.coe.int).

Anotace rozsudků a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva obsažené v databázi nejsou úředním rozhodnutím a nejsou závazné. Jsou však autorskými díly chráněnými autorským zákonem. Nesmí proto být bez předchozího souhlasu státu reprezentovaného Ministerstvem spravedlnosti zpřístupňovány veřejnosti ani jinak užívány, zejména rozmnožovány, nad rámec volného užití dle § 30 autorského zákona a zákonných licencí dle § 31 a násl. autorského zákona.

Vzor citace anotace: Animal Defenders International proti Spojenému království, č. 48876/08, rozsudek velkého senátu
ze dne 22. dubna 2013, § 123, ©Ministerstvo spravedlnosti, anotace dostupná na www.justice.cz.

Fotografie Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ©Vít A. Schorm.“