Judikatura ESLP

Úvod

Databáze judikatury Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „Soud“) obsahuje úřední překlady rozsudků vydaných ve věcech proti České republice do českého jazyka, překlady rozsudků Soudu vydaných v řízeních proti jiné smluvní straně Úmluvy, které vycházejí v časopise Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva vydávaným společností Wolters Kluwer ČR, a. s. a dále anotace rozhodnutí o přijatelnosti stížností podaných proti České republice a anotace rozsudků vydaných proti jiným smluvním státům Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen „Úmluva“).

Podrobnější informace k obsahu a způsobu tvorby databáze naleznete v sekci „Popis obsahu databáze“.

Databáze vznikla jako jedno z opatření reagujících na výzvy učiněné na konferencích na vysoké úrovni k budoucnosti Soudu konané v letech 2010 až 2012 v Interlakenu, Izmiru a Brightonu k zajištění používání a provádění Úmluvy na vnitrostátní úrovni. Sleduje účel zpřístupnit odborné i širší veřejnosti judikaturu Soudu, která z velké části existuje pouze v anglickém či francouzském jazyce. Zároveň si klade za cíl umožnit snadnější orientaci v této judikatuře, která dnes čítá rozsudky a rozhodnutí v řádu desetitisíců.